ביקור מפתיע בגני הזיכרון ופארק הטבע של רמת הנדיב, הניב הכרות עם העשייה הבוטנית והזואולוגית הענפה. במסגרת המחקרים בתחום הקיימות ...