שמן זית .אחד משבעת המינם אהוב עלי במיוחד ומיד כששמעתי את החיבור של משק אחיה עם ניר צוק הסקרנות ...