הפעם אתגרתי את עצמי ואת מסעדת "אסיה" כשקפצתי לדגום את תפריט הערב המוקדם בלווית חברה שאלרגית לעלים, ואינה עמידה לחריפות."אסיה" ...