אלעזר סלע ביום ראשון האחרון השתתף במפגש הדרכה ליזמים/ות וחברות בנושא מסלול "תנופה" מטרת המסלול היא סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית ...