שילי פרלמן בהמלצה לטיול לכל המשפחה – הזדמנות ליום יחד! ...