צבי גולדפינגר מסביר כי עלייה קלה זו בריביות מסמנת לנו שמוטב לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר על מנת ...