שגרת יום שבת שלי תמיד כוללת מסכת פנים. אני משתדלת בכל פעם להמציא לעצמי מסכה חדשה בשביל הגיוון ובשביל ההזנה. ...