המרירות הזו הטוויה בתוכנו נעשית עם הזמן יותר ויותר גרועה. קשה לחיות בדפוסי חיים חצובים. ציפורים שכלואות בכלוב לא שרות. ...

מסיבה לילדות טובות הוא ספר היסטוריה מעולה, ששופך קצת אור על הקשיים ומשיכת החבל הפנימית בין הרצון להיות חלק, לבין ...

בתוך כל משפחה הפירוש לאמירה 'ילדות טובות' , 'ילדים טובים' הוא שונה. האם ילדים טובים הם אלה שעושים מה שההורים ...