שילי פרלמן בטור האישי על המיתוסים שעוברים בירושה מדור לדור ...