כשיצאתי לעצמאות לפני חמש שנים עולם שלם נגלה בפני, נחשפתי והבנתי את עוצמתה וכוחה של קבוצה נשית ...

כי היא מעניינת, כי היא יוצרת, כי היא עשתה הרבה בחיים,ועוד תמשיך לעשות !!! ...