כולנו מסתמכים בתפיסת המציאות שלנו על התקשורת. אך האם התקשורת משקפת את המציאות או מעוותת אותה בשיטתיות ומחליטה בשבילנו מה ...