לא חגגו לי יום הולדת אני בת 60,  ואני מודה, חשבתי שיתכננו לי משהו..  לא יאומן איך שהשנים עוברות ולא ...