בשנים האחרונות, יד ביד עם העלייה במחירי הדיור, עלתה בישראל הפופולריות של קרקעות חקלאיות להשקעה. כך, יותר ויותר ישראלים רוכשים ...