על נושא זה דובר רבות והוא תופס תאוצה בעשור האחרון ובעיקר בשנתיים, שלוש האחרונות בו פוקדים את השוק "גל" של מתחרים ...