מאפייני מנהיגות פנים ארגונית על פי רונן מרדכי גרין מנהיג פנים ארגוני חייב: להבין את כל האספקטים של הסביבה הפנימית ...