יום הילדה הבינלאומי נחגג היום. קשה להניח שקמתן/ם היום בהתרגשות לכבודו, שכן רק מעטות/ים יודעים על קיומו. ואי הידיעה הזו ...

בבחירות המקומיות הקרובות מתמודדות יותר נשים מאי פעם, אבל מעבר לצורך בנשים במוקדי קבלת ההחלטות, חשוב שמתמודדות ומתמודדים יגלו מחויבות ...

כשהמטרה מצויה בתוכה פנימה וניצבת לנגד עיניה, יוצרת טל ברייר בן מוחה שינוי חשיבה בגנים ומלמדת את הבנות והבנים להסתכל ...