מן העז אל הגבינה – מועצת החלב – מושב טל  שחר – סדנת גיבון. חג השבועות כבר עומד בפתח ומה ...