הילדים שלנו יחליפו בממוצע חמישה מקצועות שונים בתקופת חייהם ושלושה מתוך המקצועות הללו אפילו לא קיימים עדיין! איך נוכל להכין ...