אפשר גם וגם, לקרוא ולצייר, דברים שילדים אוהבים ...