פניה עוז-זלצברגר, בתו של הסופר עמוס עוז ז"ל, צייצה כיצד משפחתה לא קיבלה מכתב, ביקור ניחומים או זר קטן ממשרד ...