נקודות חשובות ותקדימים מעניינים בנוגע לנושא הוכחת אבהות ובדיקת סיווג רקמות. מתי ניתן לבצע בדיקה כזאת? מהן ההשלכות של ביצוע ...