חורף 1945. ארבעה קולות של אנשים צעירים המנסים לשרוד את התופת של המלחמה הנוראה. יואנה, אחות רחמניה ממוצא ליטאי, אמיליה ...