נער צעיר מתמודד עם שאלות של זהות יהודית-ערבית, ועם נטישת הוריו, בספר הנוער "גונבי הגבול" מאת יוסי גודארד, איורים סילביה ...

מצודת צפת צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

גן לאומי ברעם צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

קרני חיטין צילם מיכאל איצקוביץ-טבריה ישראל ...

חצר גשר הישנה צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה, ישראל ...

כפר בירעם צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה ...