''אני נלחמת על ששת ילדי האהובים בכל דרך אפשרית. למרות שהדרך החרדית לא התאימה לי, הייתי מוכנה להישאר חיצונית חרדית ...