''אני נלחמת על ששת ילדי האהובים בכל דרך אפשרית. למרות שהדרך החרדית לא התאימה לי, הייתי מוכנה להישאר חיצונית חרדית ...

תקופת הגירושין היא אחת מן התקופות הקשות בחייהם של כל הצדדים המעורבים ולא פעם נפתחת מלחמת התשה בין בני הזוג. ...