ברוסיה זה לא דמוקרטיה של פטפוטים, מן כזו שרואים בכל מדינות המערב הנאור, או שהלא נאור… ברוסיה, שם ילחמו על ...