עבור נשים, המירוץ אחר ההשכלה ממשיך, בתקווה כי עם העלמות פערי ההשכלה גם יעלמו פערי הקידום והשכר בשוק העבודה. אמנם ...