היום התגשם לי חלום! מכתב לבורא עולם שאני כתבתי, התפרסם בעיתון "לאשה" במדור "המכתב שלא נכתב". מאד התרגשתי שהוא נגע ...