יאיר היקר,    כבר עבר זמן רב מאז הבחירות, ואם בודקים מה השתנה, לצער כולם הרבה לא השתנה, מה שהיה הוא ...