חווית תאונה עם הרכב? סביר להניח שזה הסתיים ברגשות מעורבים בין הדאגה למצב הבריאותי והאכזבה מהמקרה שלעיתים קרובות מסתיים ברכב ...