יותר ויותר גובר הביקוש למכונות CNC. נראה כי לא  רק התעשיות הגדולות מזדקקות לשירותי המכונה, אלא גם עסקים קטנים של ...