'אל תגנבו לי את התור' ספר ראשית קריאה חדש ...

ירדתי למכולת. אם אין לי חלב לקפה של הבוקר, אני משתגעת. בתור לפני עמד האוגר של שכנה שלי. "את אמא ...

התנסות בביצוע קניות ב"ברטה" ...