הכסף כלל לא היה זה שדחף אותו לעשות זאת. אלא הנפש. הנפש שהיתה רעבה לתכלית. והתכלית הייתה חסרה, מאז ומתמיד. ...