יצר הסקרנות ודחף החקירה שלי הובילו אותי הפעם למתקשרת והמדיום טליה נחמיאס מנהריה. בדרכי, העיר הוצפה בגשם שוטף ושלוליות שגרמו ...