מראה היא רק מראה, מי תהיה הנסיכה במראה זו כבר תהיה החלטתה של הנסיכה המתבוננת בה. ...