ואם אנחנו גברים ואם אנחנו נשים בעצם כיום כבר לא תמיד ברור מי הוא גבר מיהי אשה   עדיין זה ...