אני שומעת הרבה פעמים את הלקוחות שמגיעים אלי, אומרים את המילה צריך. אני צריכ/ה לעשות שינוי כי אומרים לי אני ...