יש סיפורים שהם פשוט משכנעים מדי כדי לא להאמין להם. כשמדובר בראיה אין סוף למיתוסים, ובאופן מפתיע לא כולם לגמרי ...