החלטת שרת התרבות לחשוף את זהות הלקטורים בקרנות הקולנוע, מעידה על חוסר אמון של המערכת המממנת, על פי החוק הציבורי, ...