אפשר לחבב את מירי סיבוני רגב או לתעב אותה, אבל פעם אחר פעם שרת התרבות מוכיחה שהיא אשפית בשליטה בשיח ...