"התפילות של כולם נענו", כתבה מירית הררי בפייסבוק. "השמחה האופטימיות עבדו, הכאן ועכשיו והאמונה שמה שצריך להיות יהיה! השחרור מהפחד, ...