היו אל מילות הפרידה של סוניל שגרמו את הנזק הרב ביותר, ולא אחת פנתה אמינה וראתה את אביה מביט בה ...