איך מגיבה אישה כשתחתון מושלם במימדיו וביופיו מתגלה בסל הכביסה של בעלה שחזר מהעבודה? ...