לשתות כולנו צריכים ואם אתן כבר שותות אז למה לא לשתות את הדברים הנכונים? אלו שלא רק ירוו את הצמא ...