בלילה בו מישהו שם למעלה החליט להודיע על צאתם של כל השדים במחול בסערה של קור וגשם ובזמן שכל תחנות ...