מוסד האפוטרופסות מקורו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. עיקרון היסוד המופיע מיד בראשית החוק הינו כי כל אדם ...