אנחנו קבוצת בוחרים שלקולנו פעם בארבע שנים אורבים. אנו מודדים ומיד מתעודדים שלנו יותר גדול אנו אומרים לכל הטפשים שאת ...