ישראלים רבים החלו להשקיע בנדל"ן בחו"ל – במדינות ארה"ב, בגרמניה, באנגליה וביעדים נוספים. בשנים האחרונות אנו שומעים על אפשרויות ההשקעה ...