ראש ממשלה שטובת המדינה לנגד עיניו היה מניח את המפתחות, אך נתניהו מפריח לאוויר מילים שקריות וריקות מתוכן על אהבת ...