"מילה לאיתי" - מאת טיבי קירשנר ו "מפתח עם כנפיים" - מאת שולמית זילברברג והמשותף להם - ספרי ילדים מושקעים ...

הספר "מילה לאיתי" מתאר בתמונות פשוטות וצבעוניות, במשפטים קצרים וקולעים, ובחריזה חיננית וקצבית את הטעויות הנפוצות שעושים הילדים (וגם הרבה ...